Varför är det så gott om ”U”

Snökaos. Ishalka och vädersmocka. I detta program är inget av detta speciellt märkbart. Däremot bokstaven U. U som i Urban, u-sväng och ungdomsgård. Liksom i Ulf. Det var nämligen han, med efternamnet Larsson som bestämde att alla låtarna i kvällens program skulle börja på bokstaven U. Så fick det bli.