Ü som i början. Eller ütträde.

Sanningens ögonblick. Utmaningen var att hitta tillräckligt många låtar som började med den något besvärliga bokstaven ü, för att det skulle gå att få ihop ett helt program. Att det sedan också kom att handla om ett nära förestående avslut på en tio-årig relation, får väl mest anses som en ren slump.