Spett & bibliotek

Jo, jag har pratat om det förut. Kanske inte så mycket om järnspett, å. Men det andra. Det om böcker och läsning. Om att jag har det lilla biblioteket i Stjärnhusen att tacka för så mycket. För böckerna, läsningen och äventyren. Och för att de snälla bibliotekarierna, som ändå var lite barska samtidigt, lät mig låna böcker från vuxenavdelningen fastän jag bara var 11 eller 12 år. De förstod ju att jag hade ju läst ut i princip hela ungdomsavdelningen och tänkte inte låta någon åldersgräns stå i vägen för min läshunger…