World Radio Day 13 februari

Den 13 februari är det åter dags att fira Världsradiodagen. Dagen instiftades  2011 av UNESCO:s medlemsstater och antogs av FN:s generalförsamling 2012 som en internationell dag. Så här skriver UNESCO:
Radio är ett kraftfullt medium för att hylla mänskligheten i all dess mångfald och utgör en plattform för demokratisk diskurs. På global nivå är radio fortfarande det mest använda mediet. Denna unika förmåga att nå ut till den bredaste publiken gör att radio kan forma ett samhälles upplevelse av mångfald, stå som en arena för alla röster att säga ifrån, bli representerade och hörda. Radiostationer bör tjäna olika samhällen, erbjuda ett brett utbud av program, synpunkter och innehåll, och återspegla mångfalden av publik i deras organisationer och verksamhet. Radio fortsätter att vara en av de mest betrodda och använda medierna i världen, enligt olika internationella rapporter.

För 5:e gången är även Jenneboradio med och firar detta. Första gången 2019, blev det bara en timme men från och med 2020 är det hela dygnet som gäller. De första timmarna bjuds det på repriser av olika program och inslag men från 07:00 är studion bemannad fram till midnatt. Vill du skicka en hälsning, ställa en fråga eller varför inte erbjuda dig att med verka i en eller annan form, maila till tomas@jenneboradio.se