Vi bygger om!

aterkplng

En försiktig ombyggnad har skett på sidan sedan sist. Varje program har nu sin egen flik. Där kan man också hitta tidigare sändningar. Förstasidan (som du är på nu) kommer i fortsättningen att bli en mer renodlad nyhetssida för Jenneboradio. I övrigt är allt som det brukar.
Förhoppningen är att det ska gå lättare att hitta sitt favoritinnehåll, helt enkelt!

Länkarna till de olika programmen ligger i den svarta listen här ovanför. Och här: Tjuettåtretti Nattmangling Nyvaket