Sjung med i Siljas nattlåt

Ett glatt humör är mer än pengar
mer än all världens rikedom.
På livets evigt gröna ängar
står alltid lyckan då i blom
ty om du ler mot hela världen
ler hela världen som ett solsken mot dig
i dina spår jag går och sjunger
vad skall man mera önska sej.

Ett glatt humör är mer än pengar
mer än all världens rikedom.
På livets evigt gröna ängar
står alltid lyckan då i blom
ty om du ler mot hela världen
ler hela världen som ett solsken mot dig
i dina spår vi går och sjunger
vad kan man mera önska sej.

Säg det med ett leende
och med en glimt i ögonvrån.
Och ha överseende
ifall man trampar dej på tån.
Var som ett solsken i april
och vänd den glada sidan till
ja, säg det med ett leende
och med en glimt i ögonvrån.

Säg det med ett leende
och med en glimt i ögonvrån.
Och ha överseende
ifall man trampar dej på tån.
Var som ett solsken i april
och vänd den glada sidan till
ja, säg det med ett leende
och med en glimt i ögonvrån.

Var i stan här finns det än
rätta klämmen och så den
bästa sammanhållningen?
Jo – i Vårat Gäng.
Var finns grabbarna som kan
göra swing av ”Lossa sand”?
Benny Goodmans överman?
Jo – i Vårat Gäng.

Tag nu bussen ifrån Slussen
till kvarteret där du ser ett
gäng med takter dessa trakter
gillar säker ni som vi…

Där finns kåkar med tulpan
Svenne Berka – bäst på plan
bästa utsikten i stan
och så Vårat Gäng.

Bättre och bättre dag för dag,
bättre och bättre dag för dag.
Bara glädje hjärtat rymmer,
strunt i sorgerna och alla bekymmer!
Om än ställningen är svag,
så sjung med välbehag:
Ah–ah-ah-aaah!
Det går bättre och bättre dag för dag.

Bättre och bättre dag för dag,
bättre och bättre dag för dag.
Alla får vi våra slängar
lyckan hänger inte bara på pengar
vid vart grundligt nederlag
så hoppfullt sjunger jag:
Ah–ah-ah-aaah!
Det går bättre och bättre dag för dag.

Bättre och bättre dag för daaag!

Bättre och bättre dag för dag,
bättre och bättre dag för dag.
Bara glädje hjärtat rymmer,
Strunt i sorgerna och alla bekymmer!
Om än ställningen är svag,
så sjung med välbehag:
Ah–ah-ah-aaah!
Det blir bättre och bättre dag för dag.

Bättre och bättre dag för dag,
bättre och bättre dag för dag.
Bara glädje hjärtat rymmer,
Strunt i sorgerna och alla bekymmer!
Om än ställningen är svag,
så sjung med välbehag:
Ah–ah-ah-aaah!
Det blir bättre och bättre dag för dag.