S Ä N D N I N G S U P P E H Å L L

INGA SÄNDNINGAR UNDER VECKA 21. FRÅN DEN 22 TILL DEN 28 MAJ RÅDER RADIOTYSTNAD PÅ DEN HÄR KANALEN. TILLBAKA I ETERN DEN 29 MAJ IGEN. SOM IÓM INGENTING HÄNT. MEDDELAS ENDAST PÅ DETTA SÄTT.