På riktigt!

Nu är Jenneboradio ännu mer på riktigt, eftersom myndigheten för press radio och tv beslutat godkänna och registrera Jenneboradios sändningar på webben. Ansvarig utgivare: Tomas Jennebo