Invigning av Tegelhuset

tegelhuset

Den 12 mars var det så dags för invigning av Tegelhuset  i Odensbacken. Det är ett allaktivitetshus som kommit till på initiativ av företagarföreningen Samverkarna i samarbete med Örebro kommuns landsbygdsnämnd. Tanken är att såväl föreningar som organisationer och privatpersoner ska kunna använda lokalerna för allt från studiecirklar till informella möten och allmänna sammankomster. Här är några röster från invigningsdagen.
Reporter Tomas Jennebo