FOJO –är det en kampsport, eller?

journalistSändningsplatsen den 22 oktober, var belägen ungefär två meter från kaffeautomaten på medieinstitutet FOJO i Kalmar. Programmets rubrik syftar på en fråga som ställdes på Facebook med anledning av en statusuppdatering, där ordet FOJO, fanns med…

Huruvida det var/är en kampsport utreds under en timme av journalisterna Joakim Carlsson och Jonas Redin tillsammans med Tomas Jennebo.