Fake News

Vad är sant, vad är relevant? Vem kan man lita på? Det är frågan. Svaret, däremot, kan ta sin lilla tid att komma fram till. Och då har alla flugorna dragit vidare till nästa komocka. Under tiden sitter programledaren i sin lilla studio och försöker reda ut vad allt handlar om. Hur fel det kan bli, när allt plötsligt framstår som rätt. Och ingen kommer undan politiken. Eller grannen. På gott och ont.