Dream a little dream

Det är ju inte på riktigt. Bara en dröm. Inget att egentligen bry sig om. Eller också är det just då, det är på riktigt. När drömmen plötsligt lösgör sig och formuleras till en tanke som blir en plan som blir en handling.