6 mars –far och flyg

Tåget inkommer strax på spår 22, resande norrut byter halm i skorna. Skenskarvarnas taktfasta dunkande är ersatt av pling från nyligen landad epost och märkliga ringsignaler som för tankarna till allt från bortglömda topplistor till dåliga imitationer av för samtiden relativt okända politiker. Det doftar svagt av banan och termoskaffe. Som det i och för sig alltid gjort. Någonstans hörs en hund skälla och ingen vet längre varifrån ljuset kommer. Är det från datorn, neonskylten eller den där gamla magisterns utantillmåste..?
Vi tar rälsen till hjälp under kvällens förflyttning till universums innersta utkant.