6 april. En sak i taget

-En sak i taget, du kan bara göra en sak i taget. Han var väldigt tydlig när han sa det. Även om begreppet multitasking inte var uppfunnet då, så kände jag att mitt inre, fram till hit, nog hade förberett sig på att jag var tvungen att göra flera saker samtidigt. Men så var det inte. En sak taget bara. Inte värre än så. Och minst lika svårt.