5 juni. Dan före dan

Hej alla människobarn! Nu är det dags att ladda upp inför Nationaldagen. Låtom oss stämpla ut till lunch, knyta näven i fickan och visslande ge blanka katten i sånt som någon annan bestämt. Är vi överens? Då går vi. Var och en på sitt håll och och på sitt sätt. Men ändå tillsammans. Vi är ju Sverige!