28 nov -en parentes

Snart är det slut på den. Parentesen med stort P. Den trettio dagar långa period av året som går under namnet november. En stilla, gråmulen och för vissa även en onödig tid av ingenting. Annat än väntan på att den ska ta slut.