27 maj. fritt.

Foto: Tomas Jennebo

Fritt. Otvunget, utan regler. Gratis? Grattis! Allting går för sig, så länge det är fritt. Laktos, gluten eller ett oregelbundet versmått. Ingen bryr sig i alla fall. Utom vakterna. De bryr sig och har heller aldrig fritt. Nu kör vi!