24 november. G&B.

Det här är bara en bild. Har inget underliggande budskap. Så vitt någon vet…

24 november, även kallad superonsdagen. Det här var dagen som framtida historiker förmodligen kommer att betrakta som den dagen då Sverige förändrades. Åt vilket håll och på vilket sätt, kan ingen säga just nu. Men att någonting hände, som kom att påverkades politiska utvecklingen för lång tid framöver, den saken var alla överens om. Däremot kommer det här programmet förmodligen inte att gå till historien. Eller..?