2 mars. Vad kan vi göra?

Plötsligt ändrades allt…

När det här programmmet sändes, var det en vecka sedan Putin förklarade krig mot Ukraina. Eller startade en militär operation, som han själv valde att kalla det. Kanoner avfyrar salvor mot bostadshus och järnvägsstationer samtidigt som europeiska politiker och affärspartners gör allt för att strypa penningflödet som möjliggör nya granater. Det är klart att vi påverkas. Och lika självklart att innehållet i det här programmet påverkas…