2 december. Good enough.

Ännu en sändning från Studio Constance lagd till handlingarna. Foto: Tomas Jennebo

Att säga att något duger, kan ibland betraktas som en skymf. Det duger inte att det duger. För att duga måste det vara bäst. Oavsett om det gäller skolbetyg eller servicen från det lokala paketutlämningsstället.
Så kan man ju inte ha det. Inget kan vara bäst hela tiden. Att däremot göra sitt bästa, är en helt annan sak. Det kan man sträva efter hela tiden. Good enough, alltså.