16 oktober. Skvalmusik.

Regn från morgon till kväll. Rå kyla fyller minsta skrymsle. Gråsparvar och uppgivna pilfinkar trycker under skärmtak och busskurer samtidigt som traktens katter undviker att ens titta ut på eländet. Det är höst och Jenneboradio bjuder på skvalmusik. Ett fuktskadat soundtrack under en uppvikt krage.