11 maj. Blandad kompott.

Ett mål måste man ha. Det måste dessutom uppfylla vissa kriterier, om det ska vara nåt med det. Mätbart måste det vara. Uppnåeligt, är ett annat kriterium. Om det inte går att uppnå, är det meningslöst att kalla det för ett mål, då är det bara en from förhoppning. Och en sådan är per definition inte mätbar. Målet måste också vara lite djärvt, så man tvingas ut på nya vägar. Vad det har med det här programmet att göra? Allt! Eller inget…