10 maj. Du har post!

Har man sagt a, måste man säga b. Varför det är så, finns det nog ingen förklaring till, annat än att den som börjat berätta något också måste fortsätta till dess att det går att finna något slags slut. Om det i sin tur har bäring på det här avsnittet av programmet Tjutvå, kan väl diskuteras. Men ha man sagt a så…