Till lands, till sjöss, till havs.

Om att färdas helt enkelt. Bildlikt eller bokstavligt. I rummet och eller i tiden. Allt är möjligt. Det tar bara lite längre tid. Ibland. Eller rekordsnabbt. Det beror på. Som vanligt, alltså.