Lucia. Lång dags färd mot natt.

Vitklädd med ljus i hår. När vintermörkret står som spön i backen, laddar rättrogna traditionalister upp med den gamla goda seden ”lusse lelle” Exakt vad som ingår i den sedvänjan, vet ingen riktigt. Förutom att den ska vara traditionell. Typ så som man alltid har gjort. Samtidigt som förnyelse verkar vara en del av själva traditionen. Vilken i dess nuvarande form härstammar från 1927. Lång tradition, sa Bull.