En fyr i natten

Även om förutsättningarna och tekniken förändrats genom tiden, så är funktionen densamma än i dag. Att hjälpa den som är på okända vatten att navigera rätt. Fyren. Ett landmärke att förhålla sig till. En utkiksplats, en på tok för lång trappa eller bara en metallkonstruktion avsedd att hålla en blinkande lampa på en bestämd plats och en lika bestämd höjd över vattenytan.